จดทะเบียนธุรกิจ

แอลเอ็นทีการบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์
สำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์

     1. บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด                                      
     2. บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)                                      
     3. บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด   
     4. บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการ                                        
     5. บริการอื่นๆ
       - คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง  
       - เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน                                                       
       - เพิ่มวัตถุประสงค์                                                                 
       - เปลี่ยนแปลงที่อยู่                                                                
       - แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท                                

     6. บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง - ประกันสังคม  
         - บริการจัดทำประกันสังคมลูกจ้าง  
        
     7. บริการสมัครขอตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต   


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

มือถือ : 061-3934645
มือถือ : 084-8789787
โทร    :  02-0288713
ไอดีไลน์ : @lntaccount
เว็บไซต์  : https://www.lntaccount.com/
   @lntaccount

 >>> บริการของ สำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี

No comments: