ปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาแนะนำระบบบัญชีเบื้องต้น การรวบรวมเอกสารบัญชีต่าง ๆ และการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กร


เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีแนะนำระบบบัญชีเบื้องต้น การรวบรวมเอกสารบัญชีต่าง ๆ และการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กร ดังนี้


1. ระบบบัญชีการเงินสดรับ – จ่าย
2. ระบบบัญชีเงินสดย่อย

3. ระบบบัญชีซื้อและการควบคุมเจ้าหนี้

4. ระบบบัญชีขายและการควบคุมลูกหนี้

5. ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง
6. ระบบต้นทุนผลิต
7. ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
8. ระบบบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
9. ระบบบัญชีมูลค่าเพิ่ม( ภ.พ.30)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
มือถือ : 061-3934645
มือถือ : 084-8789787
โทร : 02-0288713
ไอดีไลน์ : @lntaccount
เว็บไซต์  : https://www.lntaccount.com/


เพิ่มเพื่อนNo comments: