รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีราคาถูก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รายเดือน รายปีบริการรับทำบัญชีราคาถูก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

ลักษณะงานที่รับผิดชอบของสำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี

  • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป
  • ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
  • กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 
  • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
  • จัดทำ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน (รายปี)
  • ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
  • จัดทำ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่ง
  • บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)


ค่าบริการ รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชีร้านค้า

1. รับทำบัญชีธุรกิจบริการ / ธุรกิจซี้อมาขายไป

            ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท


2. รับทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต / รับเหมาก่อสร้าง

                 ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

มือถือ : 061-3934645
มือถือ : 084-8789787
โทร    :  02-0288713
ไอดีไลน์ : @lntaccount 
เว็บไซต์  : https://www.lntaccount.com/

  

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

>>> บริการของ สำนักงานบัญชี แอลเอ็นทีการบัญชี

 

No comments: