บริการของเรา

รับทำบัญชี

บริการ รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชีร้านค้า รายเดือน รายปี ปิดงบการเงินประจำปี ธุรกิจบริการ / ธุรกิจซี้อมาขายไป / ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต / รับเหมาก่อสร้าง ... อ่านเพิ่มเติม.

จดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนแจ้งเลิกกิจการ - คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง - เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน ... อ่านเพิ่มเติม.

บัญชีแฟรนไชส์

เปิดรับสมัครสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์ สาขา ทั่วประเทศ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่รักความก้าวหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักบริการ และวิชาชีพบัญชี อยากมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี ... อ่านเพิ่มเติม.

ปรึกษาด้านบัญชี

เป็นทีปรึกษาด้านการลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป การจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา ... อ่านเพิ่มเติม.

บริการวางแผนภาษี

วางแผนภาษีอากร กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 จัดทำ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่ง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 ภงด. 1 ภงด. 3 ภงด. 53 ... อ่านเพิ่มเติม.

จดทะเบียนแก้ไขธุรกิจ

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท / เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่มวัตถุประสงค์ / เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน ... อ่านเพิ่มเติม.

บทความ.

บัญชีแฟรนไชส์ รับทำบัญชี ภาษี จดทะเบียนธุรกิจ .

แอลเอ็นทีการบัญชี

บัญชีแฟรนไชส์ รับทำบัญชี ภาษี จดทะเบียนธุรกิจ
  • 41/220 หมู่ 4 หมู่บ้านพฤกษาซี ซ.1/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-0288713

  • ไอดีไลน์ : @lntaccount

  • 061-3934645

  • 02-0288713